بانک اطلاعات شهری شهرستان گلپایگان

درباره ما

اهداف سايت گلپا آگهي
سايت گلپا آگهي جهت ثبت آگهي و انتشار آگهي در فضاي اينترنت طراحي و پياده سازي شده است.
آگهي هاي اين سايت شامل:

مي  باشد.
کليه افراد مي توانند آگهي هاي خود را به صورت رايگان در اين سايت انتشار داده و از امگانات اين سايت آگهي استفاده نمايند.
در صفحه نيازمنديهاي سايت گلپا آگهي قادر خواهيد بود با توجه به گروه  آگهي ،زمان شروع و پايان نايش آنرا تعيين نماييد.
با ثبت آگهي در گلپا آگهي اين امکان به شما داده مي شود که آگهي شما به موتور هاي جستجو معرفي شوند و توسط آنها شناسايي و سپس در ليست جستجو ها قرار داده شوند.
براي هر آگهي مي توانيدتصاوير مربوط به آگهي را بارگذازي کرده و به معرفي کاملتري از آگهي خود بپردازيد.