بانک اطلاعات شهری شهرستان گلپایگان

استخدام فوق دیپلم و لیسانس فنی (ترجیحا متالورژی ) در گلپایگان

استخدام فوق دیپلم و لیسانس فنی (ترجیحا متالورژی ) در گلپایگان ارسال رزومه به MTLCAST@GMAIL.COM


مشخصات ثبت کننده آگهی:

آگهی دهنده :

موبایل :

تلفن:

فکس :

پست الکترونیکی :
MTLCAST@GMAIL.COM
وبسایت :

آدرس :
***هیچ مکانی روی نقشه مشخص نشده است.