بانک اطلاعات شهری شهرستان گلپایگان

واگذاری پروانه جواز تاسیس پرورش بوقلمون

واگذاری پروانه جواز تاسیس پرورش بوقلمون (قابل تغییرکاربری) با ۷۵% پیشرفت فیزیکی 

درمنطقه خوانسار روستای خم پیچ.

امتیاز:تصویب وام یک میلیارد تومان با کارمزد ۸% یک سال تنفس.

(معاوضه با ملک) 

تلفن :

09355875210

۰۲۱ ۴۴۰۵۹۱۷۰مشخصات ثبت کننده آگهی:

آگهی دهنده :

موبایل :
09355875210
تلفن:
۰۲۱ ۴۴۰۵۹۱۷۰
فکس :

پست الکترونیکی :

وبسایت :

آدرس :
اصفهان-درمنطقه خوانسار روستای خم پیچ.
***هیچ مکانی روی نقشه مشخص نشده است.